Id-entity coacht ondernemers en managementteams

Wij houden u een spiegel voor, maar dagen u ook uit om out of the box te denken. Wij hanteren verschillende methoden en modellen om de identiteit van uw organisatie opnieuw vast te stellen en te vertalen naar een praktische strategie en plannen. Id-entity motiveert en inspireert bedrijven en organisaties zodanig dat,

 • Alle medewerkers trots zijn op hun organisatie
 • Er voor iedereen meetbare resultaten ontstaan
 • De aanwezige creativiteit optimaal wordt benut
 • En zonder conflict wordt geïmplementeerd

Id-entity heeft gewerkt voor organisaties die:

 • hun reputatie willen verbeteren
 • die snel (internationaal) groeien
 • gaan fuseren of worden overgenomen
 • voor een bedrijfsopvolging staan
 • niet meer succesvol zijn
 • meer ambitie zoeken
 • willen veranderen
 • focus zoeken

Ambitie en strategie verbinden

De wereld verandert snel en de strategie van uw organisatie zal daarom regelmatig onder de loep genomen moeten worden. Wij kijken naar uw organisatie van ‘binnen naar buiten’. Wij onderscheiden naast de financiële identiteit, de sociale-, emotionele en visuele identiteit van de organisatie.

Wij herijken de ambitie van uw organisatie door stil te staan bij de vraag wie u bent en vooral waarom uw organisatie bestaansrecht heeft. Vervolgens helpen wij u met het bepalen van uw strategie door uw kernwaarden te verbinden met de kernthema’s van uw organisatie.

Identiteitsmatrix3

Wij hebben aan identiteit en strategie gewerkt voor:

groep logo

met-passie-ondernemenLees hoe je met passie meer winst kunt maken.

Passie moet onderdeel worden van je organisatie-identiteit. Want wij willen zaken doen met authentieke en eerlijke bedrijven, waar de geïnspireerde medewerkers vol passie werken!

Download dit e-book en lees hoe je tot 4,5x beter kunt presteren.
Profiteer hier van…

download essay rood